REALIZACJA OPERACJI

“Zakup oraz instalacja paneli fotowoltaicznych” oraz informacji o współfinansowaniu operacji ze środków pochodzących PO RYBY.

Cel : Podniesienie konkurencyjności zakładu poprzez obniżenie kosztów prowadzenia działalności dzięki zakupowi oraz montażowi instalacji fotowoltaicznej

Kwota dofinansowania z  87 040,00 

Do pobrania

DO POBRANIA DOKUMENTY PDF

Translate

Facebook

+48818288848