Beneficjent: HPUS ,, GRAB” Zenon Grabowski

Tytuł operacji: Rozbudowa i adaptacja budynku mieszkalnego na cele prowadzenia działalności turystycznej polegającej na wynajmie pokoi.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa HPUS ,,GRAB” Zenon Grabowski poprzez wprowadzenie nowych usług polegających na wynajmie miejsc noclegowych dla turystów.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” na lata 2016 – 2022 w ramach Działania 4.2 – Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania 243 571,00 zł. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 207 035, 35 zł.

REALIZACJA OPERACJI

“Zakup oraz instalacja paneli fotowoltaicznych” oraz informacji o współfinansowaniu operacji ze środków pochodzących PO RYBY.

Cel : Podniesienie konkurencyjności zakładu poprzez obniżenie kosztów prowadzenia działalności dzięki zakupowi oraz montażowi instalacji fotowoltaicznej

Kwota dofinansowania z  87 040,00 

Do pobrania

DO POBRANIA DOKUMENTY PDF

Translate

Facebook

+48818288848