DRZWI ZEWNĘTRZNE W OBIEKTACH SAKRALNYCH

Drzwi wejściowe do obiektów sakralnycyh np. kościołów poza wymienionymi wymaganiami muszą spełniać jeszcze dodatkowe wymagania w zakresie funkcji użytkowej i wyglądu zbliżonego do architektury obiektu sakralnego.Stąd w zakresie funkcji drzwi obiektu sakralnego dzielą się: na drzwi wejściowe główne i drzwi boczne, pomocnicze , które różnią się od głónych jedynie parametrami wymiarowymi. Posiadają tą samą konstrukcję, okucia i wykonane są z tych samych materiałów i zastosowanej technologii, posiadają jedno lub najwyżej dwa skrzydła.

Konstrukcja drzwi wejściowych do obiektu sakralnego jest ramowa, przymykowa (dwie listwy przymykowe), wykonana na ogół z drewna litego, liściastego. Jest to konstrukcja ciężka, płycinowa, w której ramy i płyciny skrzydeł wykonane są z drewna dębowego. Stojaki i nadproża drzwi oraz słupki wykonane są również z drewna dębowego. Poszczególne ramiaki skrzydeł łączone są ze sobą na złącza czopowe kryte, natomiast płyciny wpuszczane są w wpusty, wykonane w ramiakach środkowych pionowych i poziomych . Stojaki i nadproże drzwi oraz słupki mocowaną są do ościeży otworu budowlanego na kotwy oraz uszczelniane pianką PUR. Próg drzwi wykonany jest ze stali nierdzewnej i zamocowany do podłoża przy pomocy specjalnych kotew progowych.

Translate

Facebook

+48818288848